How lovely the Lord has made you, I can’t take my eyes off you.

Kinna sohna tenu rab ne banaia, Dil kare dekhda rawan.

Nusrat Fateh Ali Khan

Advertisements

ਕੁੜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਂਕ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਨੇ, ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ ਲਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਅੱਥਰੇ ਨੇ